Prefab uitstroomconstructie met gerecycled betongranulaat

Gubbels bedrijven en Waco slaan de handen in een om gerecycled betongranulaat te verwerken in nieuwe betonproducten. In opdracht van Gubbels produceerde Waco een prefab uitstroomconstructie voor gemeente Bergen op Zoom.

Gerecycled betongranulaat

Beton dat vrijkomt bij sloopprojecten wordt gescheiden ingenomen op de grondbank locatie van Gubbels. Beton wordt hier gebroken, gezeefd en gewassen tot schoon en herbruikbaar betongranulaat. Om de prefab uitstroomconstructie op een duurzamere manier te produceren is grind uit het beton vervangen door het gerecycled betongranulaat van Gubbels.

Samengestelde uitstroomconstructie

De prefab uitstroomconstructie is een op maat gemaakte en samengestelde uitstroomconstructie. Na het maken van de speciale en duurzamere beton mix, is eerst één zijwand en de achterwand gestort. Vervolgens is de andere zijwand en de voorkant gestort. Daarna is de constructie samengesteld en is als laatste de bodem gestort.

Transport

Na productie is de, in totaal 15 ton wegende, uitstroomconstructie op een vakkundige manier geplaatst en aangesloten op een bestaande duiker met een doorsnede van 1500 mm.

Prefab betonproducten van Waco

Waco is sinds 1888 specialist in constructieve prefab betonproducten voor de offshore-bouw, woningbouw, industriële en civieltechnische projecten. Voor de Grond, Weg, Waterbouw produceert Waco een diverse reeks van producten als, uitstroomconstructies, duikers, putten, bruggen en tunnels. Met een gestandaardiseerd assortiment kunnen wij zeer snel schakelen, produceren en leveren. Daarnaast staan de wensen van de klant centraal en treed Waco vaak op als partner.

Overkluizing A12-MalieveldBetonnen slakkenhuispompen