Waco downloads

Bekijk hier onze certificaten en download datasheets

Komo keurmerk

Het KOMO-keurmerk is het bewijs van kwaliteit! Alles wat KOMO-gecertificeerd is, voldoet aan de eisen van zowel marktpartijen als overheid. Als er is gebouwd met KOMO, is het bouwwerk optimaal verzekerbaar.

KOMO keurmerk voor duikerelementen

Bekijk KOMO keurmerk voor duikerelementen

KOMO keurmerk voor bouwelementen van beton

Bekijk KOMO keurmerk voor bouwelementen van beton

KOMO keurmerk voor vloeistofdichte bouwelementen van beton

Bekijk KOMO keurmerk voor vloeistofdichte bouwelementen van beton
ISO 9001 is een erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen

ISO 9001

Bekijk ISO 9001
De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van beton. Met het hiervoor ontwikkelde CSC-keurmerk laten wij zien dat wij onszelf actief inzetten met maatschappelijk verantwoord ondernemen

CSC certificaat

CSC GOLD CONCRETE VALLEY
NL BSB
Met het Nederlandse BSB productcertificaat voldoen de vooraf vervaardigde betonproducten aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit.

NL BSB

NL BSB vooraf vervaardigde betonproducten