Duurzaamheid

Next generation solutions

Onze ambitie

Waco innoveert en experimenteert om de CO2 uitstoot binnen afzienbare tijd in onze eigen productie te minimaliseren tot nul. In 2023 zijn we onder andere begonnen met de productie en het testen van elementen gemaakt van geopolymeerbeton en maken we gebruik van betongranulaat. Daarnaast werken we met plantaardige alternatieven.

 

In onze ambitie staan we niet alleen, maar vormen we een eenheid binnen Concrete Valley Group, waarvan wij onderdeel zijn. We bundelen en delen onze kennis hierin en zoeken gezamenlijk partners die onze missie ondersteunen en helpen onze duurzame doelstellingen te behalen.

Duurzaam betonmengel: Vibers

Onze ecologische voetafdruk beperken doen we in samenwerking met Vibers TM. Met Vibers hebben we al in 2018 een duurzaam betonmengsel op basis van Miscanthus-vezels op de markt gebracht. Een deel van het beton is hierin vervangen door een plantaardig alternatief, wat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Vibers heeft de laagst mogelijke ecologische voetafdruk, uitstekende technische eigenschappen en stelt ons in staat om duurzamere (en lichtere) producten te ontwikkelen.

Geopolymeer beton & betongranulaat

In 2023 zijn we begonnen met de productie en het testen van elementen gemaakt van geopolymeerbeton. Geopolymeerbeton wordt als vervanger gezien van cement en kan daarmee de oplossing zijn in het minimaliseren van CO2 uitstoot in de betonsector. Om bij te dragen aan een circulaire economie maken we sinds 2018 gebruik van betongranulaat in onze mengsels. Betongranulaat is gerecycled beton en zorgt ervoor dat er geen nieuwe grondstoffen nodig zijn bij de productie van onze elementen. Waco onderzoekt en test naast bovenstaande innovatieve productieprocessen meer mogelijkheden om zo duurzaam mogelijk te produceren. Iets waar we in geloven en we allemaal elke dag aan werken.

CSC Gold

Voor onze inspanningen om onze betonproductie te verduurzamen hebben we in 2023 wederom CSC Gold ontvangen. De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van beton en stimuleert een meer verantwoorde productie in de branche. Samen voelen we  deze duurzame verantwoordelijkheid al jaren. Belangrijk hierin is dat groei en verduurzaming elkaar niet in de weg mogen staan, maar samengaan.

Contact

Meer weten over duurzaamheid binnen Concrete Valley Group?