Nieuwe waterverbinding voor Schiedam

Voor een nieuwe waterverbinding is Schiedam, produceerde Waco de prefab put en prefab uitstroomconstructie.  

Nieuwe waterverbinding 

De bestaande waterverbinding ter plaatse van de Stadhouderslaan in Schiedam word vervangen. Deze verbinding bevindt zich aan het oostelijke einde van de Stadhouderslaan, vlak voor de Westerhavenbrug. De duiker is gemaakt in 1924 in opdracht van gemeente Schiedam. De verbinding die er nu ligt beschikt niet over voldoende capaciteit om het waterbeheer in het Julianapark in de toekomst te waarborgen. 

Prefab put en uitstroomconstructie  

De gemeente Schiedam en het Hoogheemraadschap van Delfland leggen een nieuwe waterverbinding aan. De nieuwe verbinding krijgt een andere tracé dan nu. Ook wordt de kadeconstructie vervangen. Om de nieuwe duiker met zo min mogelijk overlast voor de omgeving aan te leggen boort aannemer Gebr. Schouls de leiding onder de Stadhoudeslaan door.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Een uitdagend project vanwege de beperkte werkruimte ter plaatse. Voor de nieuwe waterverbinding heeft Waco de prefab put en prefab uitstroomconstructie geproduceerd.