Integraalbrug voor centrum Zevenbergen

Integraalbrug voor centrum Zevenbergen

Tijdens het herinrichtingsproject in Zevenbergen is de haven heropend. Dit zorgt voor zowel het herstel aan de waterverbinding als een impuls voor het centrum van Zevenbergen. In opdracht van Gebr Schouls BV produceerde Waco de prefab brugliggers voor de integraalbrug.

Herinrichting centrum Zevenbergen

Vanuit het oogpunt van de lokale belangen voerde de gemeente Moerdijk de regie over het project. De gemeente investeert ook in de randvoorwaarden om de terugkeer van het water mogelijk te maken en de aansluitende openbare ruimte. Het overkoepelende project Centrumontwikkeling Zevenbergen bestaat daarvoor uit een aantal deelprojecten. “Het doel van de heropening van de haven was in de eerste plaats: het herstel van de waterverbinding van de Rode Vaart. Dat verbetert de waterkwaliteit en daarmee worden ook de natuurwaarden in het poldergebied op niveau gehouden/gebracht. Daarnaast betekent de heropening van de haven een enorme impuls voor het centrum van Zevenbergen.

Prefab integraalbrug

Over de watergang zijn een aantal bruggen waar voetgangers kunnen oversteken. Voor de verkeersbrug die ook begaanbaar is voor auto’s, heeft Waco de prefab brugliggers geproduceerd. Deze integraalbrug bestaat uit één prefab midden ligger en twee prefab randliggers. De zijkant van de brug is afgewerkt met een stalen frame en balustrades. De brug is verwerkt in de kade die is afgewerkt met metselwerk.

Bruggen van Waco

Met onze constructieve prefab beton elementen staat elke constructie stevig op de grond. De bruggen van Waco variëren van slank en elegant tot meer gewaagde en robuuste structuren, zonder in te moeten leveren op de uitstraling. Lees meer over de bruggen van Waco.

the-ox