Drie verkeersbruggen voor Het Nieuwe Westland

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) ontwikkelt verschillende woongebieden, elk met een eigen sfeer. In het gebied Waelpark creëert het ONW een ecologische zone die dwars door het woongebied loopt. Voetgangers kunnen het water oversteken via 13 prefab betonnen voetgangersbruggen. Daarnaast produceert Waco de drie bijbehorende verkeersbruggen.

Het Nieuwe Westland

Bij veel stedenbouwkundige ontwikkelingen komen dergelijke bruggen ergens achteraan in het ontwerpproces aan bod. Bij deze nieuwbouwontwikkeling van ONW is er budget gereserveerd om de kwaliteit van de openbare ruimte op een hoog niveau te ontwerpen. Dat zie je straks terug in de kwaliteit en beleving van de woonomgeving.

Drie prefab verkeersbruggen

Voor dit ontwikkelingsproject produceert Waco, in opdracht van Kroes aannemingsbedrijf, in totaal drie prefab verkeersbruggen. De bruggen zijn ontworpen door ipv Delft. De langste brug overspant 36 meter. De brug bestaat uit acht prefab randliggers en acht prefab middenliggers. Eén van de randliggers wordt voorzien van de tekst ‘Waelparkbrug’. Daarnaast produceert Waco nog drie kespen en 20 stootplaten voor deze brug. De andere twee bruggen overspannen 19 meter en 14 meter. In de randliggers van beide bruggen komt een vlindermotief.

Bruggen van Waco

Met onze constructieve prefab beton elementen staat elke constructie stevig op de grond. De bruggen en overkluizing van Waco variëren van slank en elegant tot meer gewaagde en robuuste structuren, zonder in te moeten leveren op de uitstraling. Lees meer over de bruggen van Waco.

New Headquarter Royal Academy of Dancecementsteenfabriek van Waning & Co