Waco werkt mee aan de overkluizing A12-Malieveld

De overkluizing bij de entree van Den Haag wordt verbreed. Voor dit project, produceerde Waco de prefab randelementen, de brugdekliggers, prefab midden wanden en stootplaten. 

Gemeente Den Haag heeft negen stadsentrees aangewezen waar bezoekers en bewoners verwelkomd worden in de stad. Ook de A12- Utrechtsebaan hoort bij deze entrees, en is bestempeld als ‘groene entree’. Den Haag werkt hierbij aan een herkenbaar Haagse stadsentree nabij het station Centraal.

Groene overkapping

Er wordt een groene verbinding gerealiseerd tussen het Haagse Bos en de Koekamp/Malieveld door middel van een ‘kunstwerk’ over de Utrechtsebaan. De overkapping wordt ongeveer 25 meter breder. De oversteek krijgt struiken en bomen, waardoor de overgang als één natuurlijk geheel voelt voor fietsers en wandelaars.

Op de constructie wordt een fietspad en voetpad aangebracht, omgeven door forse begroeiing. Dit alles moet samenvallen met een slanke vormgeving in verband met de doorrijhoogte op de A12-Utrechtsebaan en de aansluitingen op het omliggende maaiveld naast de tunnelbak.

Werkzaamheden aan de overkluizing

Begin januari is aannemer Gebr. Schouls bezig geweest met het inrichten van het werkterrein, voorbereidend werk en het verplanten van bomen. Hierna volgde de bouw van de verbrede overkapping. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, worden de werkzaamheden vooral in de weekenden en doordeweekse avonden uitgevoerd. 

In het eerste weekend van maart zijn de middenpijlers geplaatst voor de overkluizing. De middenpijler bestaat uit twee onderdelen: één in het werk gestorte balk met daarop vier prefab betonwanden, geproduceerd door Waco. Door het plaatsen van de prefab beton wanden is de middenpijler compleet. In het tweede weekend van maart werden de prefab brugdekliggers geplaatst. In totaal worden er 18 brugdekliggers geplaatst. De laatste twee brugdekliggers worden ter plekke samengesteld op de kant. 

Voor dit project verzorgde Waco de engineering en produceerde de prefab randelementen, de brugdekliggers, prefab midden wanden en de stootplaten.Na de bouw, wordt de overkapping groen ingericht. Naar verwachting zal het project in mei gereed zijn.

Bruggen en overkluizing

Met onze constructieve prefab beton elementen staat elke constructie stevig op de grond. De bruggen en overkluizing van Waco variëren van slank en elegant, tot meer gewaagde en robuuste structuren, zonder in te moeten leveren op de uitstraling. Lees meer over de bruggen van Waco